Ouderbegeleiding en ondersteuning

Jongeren die in de puberteit komen, krijgen te maken met vele veranderingen. Hormonen zorgen voor nieuwe lichamelijke ontwikkelingen. Deze zijn zichtbaar aan de buitenkant, maar binnen in het lichaam gebeurt nog veel meer. In de hersenen worden bijvoorbeeld nieuwe verbindingen aangelegd en het emotionele centrum is verder ontwikkeld dan het gebied wat zich bezig houdt met lange termijnvisie, plannen en organiseren.

Dat deze veranderingen plaatsvinden is te merken aan het ‘pubergedrag’. Nieuw gedrag vraagt om een nieuwe reactie van ouders. Het is een periode waarin je nieuwe wegen gaat ontdekken om met je puber om te gaan.

Deze ontdekkingstocht kan zorgen voor frustratie, bezorgdheid en onzekerheid. Je reageert op een manier die niet effectief is of het contact met je puber verloopt niet, zoals je het graag zou willen. Je merkt dat er vaak ruzie is of dat je voortdurend met elkaar in situaties belandt die strijd of stress opleveren.

Hoe doorbreek je deze negatieve cirkel?

COUCHING kan je begeleiden in het ontdekken van je nieuwe ouderrol en je begeleiding bieden in het vinden van de juiste ondersteuning waar je puber om ‘vraagt’. Hierdoor wordt jouw flexibiliteit versterkt en maak je keuzes die je opvoeding effectiever maakt.

De begeleiding wordt afgestemd op je opvoedingsvraag en wordt op maat gemaakt. Ik werk in de begeleiding oplossingsgericht, waarbij geweldloze communicatie en ACT wordt gebruikt.

Daarnaast geeft Jolanda je inzicht in de puberteit. Een nieuwe fase in de opvoeding gaat gepaard met onzekerheid. Door psycho-educatie, kun je begrijpen waar bepaald pubergedrag door ontstaat.

Bij COUCHING leer je jouw reacties bewuster te kiezen. Hierdoor kom je als ouder meer in je kracht te staan. Je krijgt meer invloed op de manier waarop jij en je puber met elkaar om gaan en je krijgt meer invloed op de ontwikkeling van je kind, zodat hij of zij kan uitgroeien tot een volwassene die op eigen benen kan staan.

 

Heb je interesse neem dan contact met me op.