Mind Wellness Giftcard

U heeft een succesvol bedrijf. Om uw bedrijf te laten groeien heeft u werknemers nodig die nu én in de toekomst enthousiast, betrokken en gezond zijn. Daarnaast wilt u graag een goede arbeidskracht aan u binden als een gewaardeerd personeelslid.

Duurzame inzetbaarheid is in een organisatie een continuerend proces wat ervoor zorgt dat uw werknemers gezond, in balans en flexibel kunnen reageren op veranderingen, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Uw werknemer heeft de verantwoordelijkheid om goed voor zichzelf te zorgen, maar vaak geven ze hier onvoldoende prioriteit aan. Daarnaast geven werknemers met regelmaat te laat aan dat ze niet lekker in hun vel zitten. De problematiek kan gerelateerd zijn aan het werk, thuissituatie en/of persoonlijk  of een combinatie zijn van verschillende factoren.

Met de Mind Wellness Giftcard van COUCHING kunt u uw werknemers ondersteunen om tijd en ruimte te nemen om mentaal goed voor zichzelf te zorgen.

Deze giftcard staat voor één of meerdere verzorgde sessie(s) waarin de ontspanning en inspanning van de geest wordt gecombineerd. Zo gaan uw werknemers meer leven vanuit willen in plaats van moeten. Een belangrijke voorwaarde voor groei en ontwikkeling.

Mind Wellness is onder te verdelen in:

Emotionele Wellness

Voor stress-management, persoonlijke groei en het ontwikkelen van een optimistische kijk op het leven. Uw werknemer gaat met vertrouwen de uitdagingen aan die het leven biedt.

Spirituele Wellness

Voor richting en een doel geven aan je leven. Wanneer de werknemer vanuit zijn waardes gaat leven, geeft hij richting aan zijn leven en stelt  hij zichzelf betekenisvolle doelen.

Intellectuele Wellness

Voor een leven lang leren. De werknemer investeert in zijn persoonlijke ontwikkeling. Zo leert hij buiten de veilige kaders te denken en ervaart hij dat hij veel meer kan dan dat hij denkt.

COUCHING biedt Human Self-management coaching waarbij verschillende methodieken worden gebruikt, waaronder de meest moderne en effectieve  methodiek binnen de psychologie: Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Voordelen

Mind wellness creëert bij uw werknemer bewustwording, eigenaarschap voor eigen keuzes, vergroot het zelfsturend vermogen, het activeert het nemen van initiatieven en maakt de werknemer weerbaarder en flexibeler.

Dit leidt tot meer geluk in het leven, energie een verbetering van de algehele gezondheid, bevlogenheid in het werk, duurzame inzetbaarheid en prestatie verbetering van medewerkers.

U investeert in het voorkomen dat personeelsleden (langdurig) uitvallen en u reduceert daarmee de kans op verzuim.

U toont uw waardering en investeert in de goede relatie tussen u en uw werknemers.

De werkwijze Mind Wellness Giftcard

Wanneer u gebruik wilt maken van de giftcard, kunt u deze aanvragen bij COUCHING. De Mind Wellness Giftcard kan worden opgemaakt met het logo van uw bedrijf. Zo kan de  giftcard zo persoonlijk worden gemaakt als gewenst.

Bij de aanvraag wordt met u afgestemd voor welk bedrag de kaart ingezet mag worden (van 70 tot maximaal 350 euro) Uw werknemers ontvangen de giftcard op een door u gekozen moment. Hierbij kunt u denken aan een Kerstgeschenk, Nieuwjaarsgroet, verjaardag jubileum of bij life events die stress veroorzaken. Zodra uw werknemer gebruik wil maken van de Mind Wellness Giftcard, wordt deze kaart verzilverd en wordt er naar aanleiding van een gesprek een inschatting gemaakt waar uw werknemer bij gebaat is. Dit wordt aan u terug gekoppeld voor akkoord.

De Mind Wellness Giftcard biedt de luxe om even stil te mogen staan om van daaruit weer in beweging te komen.

Meer informatie over de Mind Wellness Giftcard is te vinden op de download pagina.