Curatieve begeleiding

Wanneer er signalen zijn van onvrede, gebrek aan veerkracht of niet goed functioneren en in de gevoerde gesprekken komt naar voren dat de werknemer behoefte heeft aan extra begeleiding dan kan de werkgever, in overleg met de werknemer, COUCHING inschakelen voor HSM.

In een gesprek met de werkgever worden de bevindingen van de werkgever besproken. Daarnaast wordt in een apart kennismakingsgesprek samen met de werknemer gekeken wat er is veranderd in zijn welbevinden, leefomstandigheden en gedrag, waardoor hij of zij niet meer optimaal functioneert. Samen met de werknemer wordt er gekeken welke hulpvraag er is en of COUCHING kan aansluiten bij deze hulpvraag.

Wanneer er een ‘match’ is, kan de begeleiding starten. De werkgever geeft hiervoor akkoord op de kosten en de werknemer sluit een behandelingsovereenkomst met COUCHING.

HSM-coaching is effectieve, kortdurende begeleiding en heeft een omvang van 3 tot 12 sessies waarna de werknemer zelfstandig verder kan. Gemiddeld bestaat een HSM-traject uit 7 sessies.

is een voor werknemers die door ziekte, vermoeidheid, burn- / bore-out, angsten, onzekerheden of (werk)stress niet goed meer kunnen functioneren.

Doordat de werkgever COUCHING inschakelt, wordt er voorkomen dat personeelsleden (langdurig) uitvallen.

Hiervoor biedt COUCHING preventief of curatief begeleiding aan.

 

De plaats van voorkeur van de begeleiding gaat uit naar de praktijk. Het begeleiden van werknemers op een neutrale plaats zorgt voor meer vertrouwen en veiligheid, waardoor de effectiviteit van de begeleiding wordt vergroot. Daarnaast zijn er meer middelen ter beschikking om in te zetten. Wanneer dit bedrijfstechnisch niet mogelijk is, dan zijn er ook mogelijkheden op locatie.

Heb je interesse neem dan contact met me op.